TT - Cục Thuế TP.HCM vừa ban hành công văn 4964 thông báo những việc mà doanh nghiệp cần phải làm nhằm chuẩn bị tự in hóa đơn từ ngày 1-1-2011 để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.