in_nhanh_2014

Thứ năm, Tháng 3 05, 2015

 TẶNG VOUCHER IN NHANH MIỄN PHÍ 100A4 CHO KHÁCH HÀNG TẠI GIA CÔNG TẠI SÁNG TẠO TRẺ ... HOTLINE: 01234. 313.131

 IN-nhanhin-to-roibia_ho_so_folder

IN_BAO_THUin_name_card1in_offset_k 

Thứ năm, 03 Tháng 3 2011 23:46

Tóm lượt 1 số thông tin của thông tư 153/2010/TT-BTC

Written by  sieudang
Rate this item
(0 votes)

Tóm lượt 1 số thông tin của thông tư 153/2010/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Vốn điều lệ 5 tỷ đồng để sử dụng hóa đơn tự in

Sau nhiều lần thay đổi, Thông tư 153 đă chốt lại là đối với những doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao chỉ cần có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên sẽ được phép sử dụng hóa đơn tự in.

Cấp và bán hóa đơn bởi cơ quan thuế

Theo quy định tại Thông tư 153, cơ quan thuế sẽ chỉ cấp hoặc bán hóa đơn cho các đối tượng là tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ (có 10 lao động trở xuống), doanh nghiệp thành lập tại địa bàn kinh tế-xă hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Như vậy, các đối tượng không thuộc nhóm trên, dù có nhu cầu sử dụng rất ít hóa đơn, cũng sẽ không được mua hóa đơn từ cơ quan thuế.

Nội dung trên hóa đơn

Hóa đơn đă lập phải có một số các nội dung bắt buộc theo yêu cầu như: tên, loại hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng, tên hàng hóa dịch vụ… đối với hóa đơn đặt in phải thể hiện tên và mă số thuế của tổ chức nhận in. Tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt như hóa đơn điện nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ ngân hàng không cần có dấu của người bán và chữ ký của người mua; hóa đơn tại siêu thị không cần phải có MST của người mua và dấu của người bán…

Sử dụng hóa đơn

Thông tư 153 đă đưa ra quy định sử dụng hóa đơn đối với trường hợp nếu danh sách hàng hóa dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, DN có thể chọn cách: (i) lập thành nhiều hóa đơn riêng, (ii) lập nhiều hóa đơn liên tiếp nhau, số sau ghi “tiếp số trước”, (iii) lập bảng kê kèm hóa đơn.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể các qui định khác về việc sử dụng hóa đơn như: cách thức xử lư đối với hóa đơn đă lập mà phát hiện thấy có sai sót; Xử lư hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn; xử lư trong trường hợp mất cháy hỏng hóa đơn; qui định về báo cáo t́nh h́nh sử dụng hóa đơn; các trường hợp và thủ tục hủy hóa đơn.

Thời điểm lập hóa đơn

Thông tư 153 qui định thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp đặc thù như sau:

► Đối với hoạt động kinh doanh BĐS, xây dựng CSHT, xây nhà để bán, chuyển nhượng
có thực hiện thu tiền theo tiến độ dự án hoặc ghi trong hợp đồng th́ ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền theo tiến độ.
► Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch
vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng
► Đối với hóa đơn xuất khẩu sẽ do bên xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa các bên liên quan. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
► Đối với việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán th́ ngày lập hóa đơn thực hiện
định kỳ theo hợp đồng ký giữa các bên kèm theo bảng kê, chứng từ xác nhận, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh giao dịch mua bán.

Ủy nhiệm lập hóa đơn

Bên bán hàng được phép ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn, tuy nhiên hóa đơn phải ghi đầy đủ tên bên bán là bên ủy nhiệm và đóng dấu ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (ngoại trừ trường hợp hóa đơn được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử). Việc ủy nhiệm phải được thực hiện bằng văn bản giữa hai bên.

Các vấn đề khác

Ngoài các nội dung kể trên, Thông tư c̣n đưa ra các quy định về Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi nội dung đă thông báo; Thông báo phát hành hóa đơn từ lần 2 trở đi; Chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty; Các h́nh thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn; Kiểm tra thanh tra về hóa đơn.

Điều khoản chuyển tiếp

Các doanh nghiệp mua, tự in, đặt in đến ngày 31/12/2010 c̣n hóa đơn chưa sử dụng hết nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký với cơ quan thuế để được sử dụng đến hết quư I/2011.
Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/1/2011. Từ 1/4/2011 áp dụng hóa đơn theo qui định mới.
Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, các doanh nghiệp chưa sử dụng hết hóa đơn th́ tiến hành thực hiện hủy hoá đơn theo các qui định về thủ tục thanh hủy hóa đơn tại Thông tư 153.
Đối với các DN có nhu cầu sử dụng hóa đơn theo qui định tại Thông tư 153 từ 01/01/2011 được in, đặt in, thông báo phát hành hóa đơn ngay từ năm 2010 theo hướng dẫn.

Trích tài liệu tóm lượt của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Last modified on Thứ bảy, 17 Tháng 12 2011 10:24
Sieu Dang