LƯU Ý: Giá chưa bao gồm 10% VAT.
                  Giao hàng tiêu chuẩn: 5-7 ngày sau khi kí maquette và cọc 50% đơn hàng.

Video trên Youtube:

Bảng Tính Giá

Cự ly phục vụ <25km, tính theo km thực tế di chuyển

Kích thước không quá 30cm x 30cm x 30cm và trọng lượng không quá 5kg.

Giá : 180.000VND
Tổng giá ước tính : 180.000VND