Bìa đựng tài liệu

Folder giúp cho việc quản lý hồ sơ và tài liệu của công ty được hiệu quả và trông chuyên nghiệp hơn.Chúng ta có thể hiểu đơn giản folder đựng tài liệu là bìa kẹp đựng tài liệu, giúp nhân viên có thể lưu trữ tài liệu phục vụ cho quá trình làm việc hoặc sử dụng trong các buổi ký kết hợp đồng, gặp gỡ khách hàng.

Bảng Tính Giá

Giá : 2.400.000VND
Tổng giá ước tính : 2.400.000VND