Chiều Rộng:    MAX 43cm  
Chiều Dài:    
Không giới hạn


Lưu Ý: 

Các khổ khác, vui lòng liên hệ 028.38685918 để biết giá.

Bảng Tính Giá

x
Giá : 400.000VND
Tổng giá ước tính : 400.000VND