Địa chỉ : 39 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình, Tp.HCM   
Điện thoại: 02838635757 - 02838637575 - 02838687575 - 02838687676
                     ext: 0 (Kinh doanh);
                     ext: 32/33 (Thiết kế);
Zalo nhận thông tin: 0934105818
E-mail: sangtaotre39@gmail.com                                   
SKYPE: sangtaotre39@gmail.com

Bảng Tính Giá

Giá : 275.000VND
Tổng giá ước tính : 275.000VND