Tôi đã sử dụng dịch vụ của Sang Tao Tre Co. Ltd cho danh thiếp của mình và tôi phải nói rằng tôi rất hài lòng với chất lượng thẻ in dịch vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp của họ. Chúc may mắn cho doanh nghiệp của bạn. Trân trọng,  

Là một nhà môi giới, tôi thường xuyên cần danh thiếp. Tôi muốn cảm ơn bạn cho công việc nghệ thuật mà bạn đã thực hiện để in thẻ cho doanh nghiệp bất động sản của tôi. Tôi chấp nhận dịch vụ chuyên nghiệp của bạn và giao hàng nhanh chóng. Cơ sở in ấn trực tuyến của Công ty TNHH Sang Tao Tre chắc chắn sẽ loại bỏ mọi rắc rối liên quan đến in ấn thông thường.

Tôi đã chán ngấy với việc phải liên tục thiết kế và thiết kế lại tài liệu xúc tiến kinh doanh in. Sau khi sử dụng dịch vụ của bạn, tôi nên nói rằng tôi rất ấn tượng bởi chất lượng tuyệt vời (cả mờ và bóng) của thẻ và brochure và giao hàng nhanh chóng. Cảm ơn và trân trọng,