NOTE:

         Giá trên áp dụng cho sản phẩm có nội dung thiết kế bình thường.
         Sản phẩm có yêu cầu đặc biệt vui lòng liên hệ qua sangtaotre39@gmail.com


Thời gian giao hàng tiêu chuẩn: 4 - 5 ngày làm việc kể từ khi kí maquette và cọc. 

Bảng Tính Giá

(Tối thiểu:5, Tối đa:5000)

Giấy Ford và giấy mỹ thuật không nên cán màng

Cự ly phục vụ <25km, tính theo km thực tế di chuyển

Kích thước không quá 30cm x 30cm x 30cm và trọng lượng không quá 5kg

Giá : 6.630.000VND
Tổng giá ước tính : 6.630.000VND