ĐÓNG CUỐN với Số Trang 8,12,16,20 Trang có số lượng >2000:

Quý Khách vui lòng quy về 24 trang = ( Số lượng cuốn x Số Trang ) / 24 = Số Lượng cần nhập.

 

Kích thướcSố lượng từSố lượng đếnGiá bán
A5 đứng - 14cm x 9.5cm5100---
101300---
301500---
5011000---
10012000---
20015000---
Xem thêm

Bảng Tính Giá

(Tối thiểu:5, Tối đa:5000)
Giá : 300.000VND
Tổng giá ước tính : 300.000VND