LƯU Ý: Giá chưa bao gồm 10% VAT.
                  Giao hàng tiêu chuẩn: 5-7 ngày sau khi kí maquette và cọc 50% đơn hàng.

Video trên Youtube:

Bảng Tính Giá

Giá : 180.000VND
Tổng giá ước tính : 180.000VND