Giá đã bao gồm kẽm CTP, chưa thuế VAT với độ phủ mực bình thường, không màu nền.

Hotline: 
Tell/zalo: 0906316731
Tell: 02838655922
Skype: sangtaotre1
Email: tresangtao@gmail.com

18 Đất Thánh, f6, Tân Bình, HCM

 

 

Ryobi 524
kẽm 400x510mm (nhíp từ đầu kẽm đến hình = 28mm)
max giấy = 360x520mm
hình max  = 345x510mm tự trở, 1 mặt
hình max  = 340x510mm trở nhíp
2 mép giấy 510mm có dơ mỗi bên 3mm
in đẹp hình < 340x495mm    
 

Komori E429
kẽm 605x760mm (nhíp từ đầu kẽm đến hình = 45mm)
kẽm 605x775mm
max giấy = 535x760mm
hình max  = 525x760mm tự trở, 1 mặt
hình max  = 515x760mm trỡ nhíp
2 mép giấy 760mm có dơ mỗi bên 3mm
in đẹp hình<750mm

 
Komori LA37 
kẽm 945x700mm (nhíp từ đầu kẽm đến hình = 45mm)
max giấy = 940x650mm (giấy định lượng dưới 300), 
nếu trên định lượng 300 giấy cắt về 635mm
hình max  = 930x622mm 

 

Komori GL440
max giấy = 730x1030mm an toàn 720x1020mm - min giấy = 360x520mm
hình max = 1020x710mm tự trở, 1 mặt
hình max = 1020x700mm trở nhíp

Bảng Tính Giá

(Tối thiểu:51, Tối đa:2000)
Giá : 2.000.000VND
Tổng giá ước tính : 2.000.000VND