Kích thướcSố lượng từSố lượng đếnGiá bán
A4 (21.5cm x 32.5cm)1100000 1.000VND
A3 (43 x 32.5cm)1100000 2.000VND
< 33x48cm1100000 3.000VND
< 33x76.2cm1100000 6.000VND

Bảng Tính Giá

 CHÚ Ý: Khi in 2 mặt, Quý khách vui lòng +1 tờ cho mỗi loại để bù hao khi canh point.

Giá : 11.000VND
Tổng giá ước tính : 11.000VND