LƯU Ý:

Quý khách vui lòng bù hao GIẤY 10 tờ/1 loại đối với loại hình in ấn này. Xin cảm ơn!

Bảng Tính Giá

 CHÚ Ý: Khi in 2 mặt, Quý khách vui lòng +1 tờ cho mỗi loại để bù hao khi canh point.

Giá : 150.000VND
Tổng giá ước tính : 150.000VND