In giấy tiêu đề ( in letterhead) là công tác không thể thiếu nằm trong bộ nhận diện thương hiệu của công ty. Nó cũng là một hình thức quảng cáo, quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty. Khi bạn gửi một công văn, hay một hợp đồng, tài liệu thì tiêu đề thư đã có đầy đủ thông tin về công ty bạn. Chúng tôi tự tin là công ty in giấy tiêu đề tốt mà bạn có chọn mặt gửi vàng.

Bảng Tính Giá

Cự ly phục vụ <25km, tính theo km thực tế di chuyển

Kích thước không quá 30cm x 30cm x 30cm và trọng lượng không quá 5kg.

Giá : 175.000VND
Tổng giá ước tính : 175.000VND