Tạo ra Thiệp mời/ Thiệp chúc mừng Ấn tượng

 

Tạo cho bạn những chiếc thiệp chúc mừng hay thiệp mời thanh thoát phù hợp với bất kỳ dịp nào

- Với thiết kế trực tuyến và có thể tùy chỉnh thiết kế theo sở thích cá nhân

- Đáp ứng đủ màu in và nhiều kiểu dáng lựa chọn

 

 

Bảng Tính Giá

Một bộ Thiệp bao gồm: 1 bao thư và 2 tờ thiệp đơn, in 2 mặt trên cùng loại giấy

Cự ly phục vụ <25km, tính theo km thực tế di chuyển

Kích thước không quá 30cm x 30cm x 30cm và trọng lượng không quá 5kg.

Giá : 40VND
Tổng giá ước tính : 40VND