Giá áp dụng đối với sản phẩm không cán, cấn bế.
Thời gian giao hàng tiêu chuẩn:
2 đến 3 ngày sau khi kí maquette và cọc 50% đơn hàng.

Bảng Tính Giá

Giá : 1.040.000VND
Tổng giá ước tính : 1.040.000VND