Sử dụng Voucher, phiếu giảm giá, doanh nghiệp có thể phân nhóm khách hàng. Từ đó để tận dụng tối đa nguồn ngân sách để tạo ra lợi nhuận. Thực tế, rất nhiều khách hàng không muốn trả đúng mức giá mà sản phẩm đính trước trên thị trường.

Có hai loại Voucher bao gồm Voucher Coupon lẻ và Voucher Cuốn

- Voucher Coupon gồm đủ 4 size với chất liệu gồm 3 loại giấy C250gsm, C300gsm, F230gsm và số lượng Khách có thể chọn từ 100 cái đến 1000 cái

- Voucher Cuốn có 2 size:  15.5cm x 9cm; 19cm x 7.5cm với chất liệu giấy là C150gsm; F100gsm. Sản phẩm có 2 quy cách là bấm kim hoặc keo gáy, có đóng số nhảy với số lượng từ 1 cuốn đến 100 cuốn

Bảng Tính Giá

Giá : 100.000VND
Tổng giá ước tính : 100.000VND